Tiểu học Tiên Dược A

Địa chỉ: Miếu Thờ - Tiên Dược - Sóc Sơn - Hà Nội

Điện thoại: 024.35955572