Phó Hiệu Trưởng

Hoàng Thị Tô Giang
Hoàng Thị Tô Giang

Ngày sinh: 10/10/1971

Vị trí công tác: Cán bộ quản lý

Điện thoại riêng: 0963922199

Tạ Thu Lan
Tạ Thu Lan

Ngày sinh: 12/2/1974

Vị trí công tác: Cán bộ quản lý

Điện thoại riêng: 0399621774

Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Thu Yên
Nguyễn Thị Thu Yên

Ngày sinh: 7/11/1975

Vị trí công tác: Cán bộ quản lý

Điện thoại riêng: 0989271675

Tiểu học Tiên Dược A

Địa chỉ: Miếu Thờ - Tiên Dược - Sóc Sơn - Hà Nội

Điện thoại: 024.35955572